Sezaryen Doğum, bebeklerin bağışıklık sistemini olumsuz etkileyebilir mi ?

İnsan vücudunda doğuştan itibaren her zaman vücuda zarar vermeyen mikroorganizmalar bulunmaktadır. Hatta, sıkı durun, vücudumuzdaki hücrelerin sadece % 10'u bize aittir, gerisi mikroorganizmalardır. İşte doğuştan var olan bu mikroorganizmalar kişinin bağışıklık sisteminin gelişmesinde önemli rol oynamaktadır.

İsveç bilimadamları, Ağustos 2013'te yayınladıkları çalışmalarında sağlıklı annelerden sezaryenle doğan bebeklerle (9 bebek), normal doğanları (15 bebek) karşılaştırmışlardır. Bu bebeklerde, doğumdan sonraki ilk haftada ve 1.,3., 6., 12. ve 24. aylarda alınan dışkı örneklerinde barsaklardaki mikroorganizmaların çeşitliliği ve sayısı analiz edilmiştir.

Sezaryen ile doğanlarda mikroorganizma çeşitliliğinin daha az olduğunu gözlemlemişlerdir.  Çevremizde ve barsaklarımızda çok bulunan ve Bakteroidetes denen mikroorganizmaların sezaryen ile doğan bebeklerde daha az rastlandığını ve rastlandığında da az miktarda bulunduğunu bildirmişlerdir. Bununla ilişkili olarak, gene sezaryenle doğan bebeklerde, bağışıklık sistemini oluşturan bazı proteinlerin daha düşük düzeylerde olduğu gösterilmiştir.

Diğer bazı çalışmalarda yapılan gen analizlerinin sonuçlarına göre de, bebekte yerleşen bu Bakteroidetes mikroorganizmasının, bebeğe, anne barsak florasından doğum sırasında geçtiği düşünülmektedir. Bebekte doğumla birlikte yerleşen bu mikroorganizmaların bağışıklık sisteminin oluşmasında ve, dolayısıyla da,  alerji, şeker hastalığı gibi büyüdükçe gözlenen bazı bağışıklık sistemi ilişkili hastalıkların gelişiminde önemli rol oynadığı düşünülmektedir.

Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2013

Kaynaklar:

1. Jakobsson HE ve arkadaşları. Decreased gut microbiota diversity, delayed Bacteroidetes colonisation and reduced Th1 responses in infants delivered by Caesarean section. Gut. 2013 Aug 7.

2. Azad MB ve arkadaşları. Gut microbiota of healthy Canadian infants: profiles by mode of delivery and infant diet at 4 months. CMAJ. 2013 Mar 19;185(5):385-94.

Gebelik Konuları

Sorularınıza cevap mı arıyorsunuz ?
Soru Sor