Son Avrupa Üreme Cemiyeti (ESHRE) kongresinde kilonun, rahmin bebek tutma kabiliyetini ne zaman ve ne kadar etkilediği cevaplandı.

Bu ay (Temmuz 2013) Avrupa Üreme Cemiyetinin (ESHRE) Londra'daki kongresinde çok geniş ve güzel bir çalışma sunuldu. İspanya'da çok aktif çalışan bir merkezden çıkan bu yayında, başkasından yumurta alarak hamile kalmaya çalışan 10.000'e yakın kadının tüp bebek verileri sunuldu. Bu çalışmada, sağlıklı kadınlardan iyi yumurtalar alınıp eşlerinin spermleri ile döllendikten sonra gelişen sağlıklı embryolar annenin rahmine yerleştirildi. Daha sonra tüp bebek sonuçlarına annenin kilosunun etkisi araştırıldı. Vücut kütle indeksi (VKİ, Ağırlık / metre cinsinden boyun karesi) 20 kg/m2' nin altında olanların %38,6'ında canlı doğum gözlenirken, bu oranın, VKİ, 20 ile 24,9 kg/m2 arası olanlarda %37,9; 25 ile 29,9 kg/m2 arası olanlarda %34,9; 30 kg/m2 'un üzerinde olanlarda ise %27,7 olduğu bildirildi (Bakınız Tablo).

VKİ (kg/m2)

Kadın sayısı

Canlı Doğum oranı (Yüzde)

20 nin altı

1458

38,6

20- 24,9 arası

5706

37,9

25-29,9 arası

1770

34,9

30 ve üzeri

653

27,7

Bu verilerden anlaşılacağı üzere özellikle VKİ 30'un üzerinde olanlarda rahmin bebek tutma kabiliyeti ciddi oranda etkilenmektedir. Bu çalışmada kilonun rahmi etkilediği açık olarak gözükmektedir. Ancak, bu, kilonun, sadece rahmi etkilediği anlamına gelmez. Kilonun yumurta ve sperm kalitesini de olumsuz etkilediğine dair çalışmalar bulunmaktadır.

Kaynak: Bellver J ve arkadaşları, IVI

Sorularınıza cevap mı arıyorsunuz ?
Soru Sor